BRUSSEL -- VLD-kamerlid Stef Goris wil dat alle bestaande verenigingen in de krijgsmacht aangifte doen van hun inkomsten en uitgaven van de voorbije drie jaar. Goris reageert daarmee op berichten over het eventueel bestaan van zwartgeldcircuits in het leger.

Onlangs kwam een dergelijk circuit aan het licht met betrekking tot de muziekkapel van de Gidsen. Recente krantenberichten raamden de omvang van dergelijke circuits op meer dan 1 miljard. Goris vindt dat een erg ruime schatting, maar vraagt dat minister van Landsverdediging André Flahaut zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft.

Binnen de krijgsmacht zijn talrijke vzw's en verenigingen actief onder de vorm van vriendenkringen en verbroederingen. Goris zegt het maatschappelijk nut van de verenigingen niet in vraag te willen stellen. Vaak vervullen ze een belangrijke sociale functie door de gelden zorgvuldig te beheren ten voordele van de lokale militaire gemeenschap. Maar het is in ieders belang het kaf van het koren te scheiden en sluitende controles te organiseren, aldus Goris.

Hij gaat Flahaut voorstellen dat alle verenigingen zich zouden melden bij de dienst financiën van de krijgsmacht en volgens een vast boekhoudkundig stramien aangifte zouden doen van hun inkomsten en uitgaven van de voorbije drie jaar, hun actuele kastoestand en hun sociaal doel.

Alle geldstromen die niet worden bekendgemaakt en later aan het licht komen, zouden als verdacht moeten worden beschouwd. Indien nodig moet de minister tuchtrechtelijk optreden en de gerechtelijke instanties inschakelen, zo zegt Goris. Hij wil dat de aangifteplicht en de controle op de gevoerde boekhoudingen in de toekomst verfijnd worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in