BRUSSEL - De federale begroting 2001 is in evenwicht en vertoont zelfs een licht overschot van 0,2 pct. Dat kondigden de ministers van Begroting en Financiën, Johan Vande Lanotte en Didier Reynders, vandaag aan tijdens de voorstelling van de resultaten van de Belgische overheidsfinanciën tijdens het afgelopen jaar.
De federale overheid heeft een moeilijk begrotingsjaar achter de rug, maar het resultaat is beter dan verwacht, aldus Vande Lanotte. De begroting 2001 is net zoals die van het jaar voordien in evenwicht, maar in 2000 beliep de economische groei 4 pct en in 2001 1,1 pct. Vande Lanotte en Reynders benadrukten ook dat het overschot op de Belgische begroting van 0,2 pct van het bruto binnenlands product (BBP) contrasteert met het resultaat in de eurozone, die in 2001 een tekort van 1,1 pct boekte.

De federale begroting van het afgelopen jaar werd afgesloten met een overschot van 0,2 pct of 0,56 miljard euro (22,5 miljard frank). In dat bedrag zijn de opbrengsten begrepen van de UMTS-licentie (voor de derdegeneratie-GSM's). Maar ook zonder de UMTS-opbrengsten boekt de federale overheid in 2001 een positief begrotingsresultaat van 0,12 miljard euro (4,8 miljard frank), aldus de federale regering.

De globale fiscale ontvangsten van de federale overheid bleven in 2001 in reële termen zowat gelijk ten opzichte van het jaar voordien. De rijksmiddelen van de federale overheid vertoonden evenwel een minderinkomst ten belope van 1,5 miljard euro (60 miljard frank). Volgens Reynders is dat 0,67 miljard euro (27 miljard frank) minder dan het uitgangspunt dat werd gehanteerd bij de opmaak van de begroting 2002 in oktober. Noch Reynders noch Vande Lanotte wilden vrijdag evenwel bedragen noemen voor de begrotingscontrole, die reeds in de loop van deze maand (januari) wordt gehouden.

Op het vlak van de niet-fiscale ontvangsten was er in 2001 dan weer een stijging van ongeveer 6 miljard frank. Minderontvangsten werden ondermeer gecompenseerd door inkomsten van gebouwen en gronden, en stortingen van de Nationale Bank.

Vande Lanotte en Reynders benadrukten dat de primaire uitgaven van de federale departementen in 2001 zijn gedaald met 2 pct. In december 2001 bedroeg de daling ten opzichte van wat in juli geraamd was 0,4 miljard euro (15,5 miljard frank).

De sociale zekerheid is volgens Vande Lanotte schuldenvrij. De schulden van 1,4 miljard euro (57 miljard frank) zijn weggewerkt. Voorts wordt het Zilverfonds (dat de kosten van de vergrijzing moet opvangen) in de loop van de volgende dagen gespijsd met 0,62 miljard euro (25 miljard frank) aan ontvangsten voor het jaar 2001.

In de loop van het afgelopen jaar daalde de globale overheidsschuld tot 106,9 pct van het BBP. Volgens Reynders is het de bedoeling om tegen 2003 onder de 100 pct te dalen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in