BRUSSEL - De nieuwe 24-urenstaking van de cipiers gaat tegen elke redelijkheid in, zo reageerde minister van Justitie Marc Verwilghen vanmorgen op VRT-radio. Hij vermoedt achter de stakingen nog een andere, verborgen agenda.
Om aan de onderbezetting te verhelpen wees de VLD-bewindsman naar 247 aanstellingen tegen de maand juni. ,,Men is daarvan perfect op de hoogte en toch dringt men aan om een staking te bekomen. Dat is tegen elke redelijkheid in'', aldus Verwilghen.

Hij wees er tevens op dat, sinds zijn aantreden in 1999, het personeelsbestand gestegen is met 458 full-time equivalenten, cipiers die voltijds bijkomend aan de slag zijn. ,,Dat is een stijging met 10 procent'', aldus Verwilghen.

,,Ten tweede stel ik vast dat de investeringen binnen de gevangenissector zijn gestegen van 9,5 miljard naar 11,5 miljard (Belgische frank, nvdr), een stijging met 20 procent in goed twee jaar. Dan kan je toch moeilijk aan deze regering het verwijt maken dat ze geen inspanningen gedaan heeft om meer personeel aan te wenden en om meer middelen ter beschikking te stellen van het gevangeniswezen. Voor mij is het dus duidelijk dat deze staking wellicht nog een andere -- verborgen -- agenda heeft''.

Verwilghen verwees onder meer naar punten als het algemeen invoeren van een 36-urenweek en bijkomende betalingen. ,,Men wil mij eigenlijk bijna forceren opdat ik maatregelen zou treffen zoals mijn voorgangers getroffen hebben: een soort collectieve genade. Ik heb in de commissie over de vermoorde en de vermiste kinderen geleerd dat dit de weg is die je juist niet moet behandelen. Ik zal hem dus ook niet bewandelen''.