ZEEBRUGGE -- Voor de Zeebrugse Visveiling, de grootste van België, was 2001 een goed jaar. De veiling realiseerde een omzet van 55,48 miljoen euro (2,2 miljard frank). Dat is een stijging met 15 procent tegenover 2000. De visaanvoer zelf steeg met 10 procent tot 14.475 ton.
De gemiddelde visprijs steeg met 2 eurocent (0,8 frank) tot 3,79 euro (152 frank) per kilogram. Er werd 1,38 miljoen kilogram meer vis geveild.

Zeebrugge is de grootste visveiling in België. Zo'n 78 procent van alle vis die in België wordt aangevoerd, passeert via Zeebrugge. De directie van de veiling ziet de toekomst positief tegemoet omwille van drie redenen. De reders zijn trouw aan Zeebrugge, er is een correcte en stabiele prijszetting en de service in Zeebrugge is optimaal.