LANAKEN - De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2002 bij papierproducent Sappi in Lanaken is gisteravond tijdens een algemene vergadering unaniem goedgekeurd door de leden van het ACV. Dat meldt vakbondsafgevaardigde Roger Peeters van de christelijke vakbond. Ook de socialistische vakbond ABVV organiseerde een schriftelijke stemming onder haar leden. Die uitslag zal pas begin volgende week officieel bekend zijn, maar volgens Jan Staal van het ABVV zullen ook die resultaten positief zijn omdat het ABVV zich volkomen achter de nieuwe CAO schaart. Het ACV liet alvast weten om het CAO-akkoord komende dinsdag te zullen ondertekenen.
De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst bij Sappi in Lanaken werd onder leiding van een sociaal bemiddelaar bereikt. Directie en vakbonden schortten de onderhandelingen eind oktober immers op omdat de vakbonden een loonsverhoging eisten die hoger lag dan de 7 procent uit het interprofessioneel akkoord. De vakbonden beriepen zich daarbij op de forse winsten die de papierproducent de afgelopen jaren boekte, maar de directie wilde niet van de 7 procent afwijken.

Het cao-akkoord houdt in dat de werknemers vanaf 1 januari 2001 met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 9 frank (0.22 euro) krijgen en vanaf 1 januari 2002 één van 7 frank (0.17 euro). De directie engageerde zich daarenboven om de werknemers een eenmalige premie van respectievelijk 12.000 frank (297.47 euro), 5.400 frank (133.86 euro) en 2.700 frank (66.93 euro) uit te keren. Wat dat laatste betreft, staat het de werknemers vrij om voor de premie of voor een halve verlofdag te kiezen.

Directie en vakbonden kwamen ook een aantal maatregelen ter verbetering van de loons- en arbeidsvoorwaarden overeen.

Bij Sappi in Lanaken werken in totaal 738 mensen. De Zuid-Afrikaanse papierproducent is gespecialiseerd in de productie van pulp, papier en karton. Sappi boekte vorig jaar een winst van 2,2 miljard frank (50,5 miljoen euro).