BRUSSEL -- De onderhandelingen van de laatste kans tussen vertegenwoordigers van de grootwinkelbedrijven en de vakbonden zijn op niets uitgelopen. Vannacht omstreeks 3 uur zijn de partijen, die sinds gisteravond 19 uur onderhandelden op het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, uiteen gegaan zonder akkoord.
De algemene stakingsoproep voor zaterdag 1 december blijft van kracht, zo stelde Christian Roland, voorzitter van de socialistische bediendenvakbond (Setca).

De patronale vertegenwoordigers wensten een akkoord over het tijdskrediet en het deeltijdswerk vooraleer het luik met koopkrachteisen aan te vatten. De vakbonden verzetten zich daartegen.

Het probleem van het tijdskrediet vormde naar verluidt een van de belangrijkste discussiepunten en dreigt te leiden naar een communautarisering van het probleem. De Vlaamse regering voorziet -- in akkoord met de sociale partners -- aanvullende premies bij de federale premies voor de werknemers die voor deze formule kiezen.

Om elke discriminatie tussen werknemers van éénzelfde sector te voorkomen, hebben de vakbonden aan de vertegenwoordigers van de werkgevers gevraagd compenserende premies toe te kennen voor wie hier niet van kan genieten. Een vraag waarop ze niet wensten in te gaan, aldus Christian Roland.