LONDEN - De hoogste Britse rechter heeft het euthanasieverzoek van een ongeneeslijk zieke vrouw afgewezen. Het House of Lords oordeelde dat Diane Pretty geen juridisch houdbaar ,,recht op een waardige dood'' kan laten gelden. De vrouw heeft aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan bij het Europees Hof voor de Mensenrechten.
Pretty (43), die vanaf haar nek verlamd is door een zenuwziekte, eiste voor de rechter dat haar man haar straffeloos zou mogen bijstaan bij het plegen van euthanasie. De Lords antwoordden dat, hoezeer zij ook geraakt waren door de beproevingen van de vrouw, niet konden treden in de moraliteit van haar stervenswens en verplicht waren de Britse wet toe te passen. Die laat geen ruimte voor hulp bij zelfdoding, aldus het vonnis.

Pretty zei dat zij zelf wil beslissen wanneer en hoe zij doodgaat om zo het gevoel terug te krijgen dat zij nog enige controle over haar leven heeft. De vrouw heeft volgens haar advocaat nog enkele maanden te leven.

De Britse beweging die strijdt voor het recht op euthanasie heeft direct na de uitspraak van het House of Lords de regering opgeroepen om wetgeving uit te vaardigen die geassisteerde zelfdoding mogelijk maakt. Tegenstanders van euthanasie, die zeggen dat een liberalisering van de euthanasiewetgeving leidt tot een kwetsbare positie van gehandicapten en andere zwakke groepen in de samenleving, hebben verheugd gereageerd op de rechterlijke uitspraak.