BRUSSEL - Onmiddellijk na nieuwjaar moet er een begrotingscontrole komen waarbij de regering op zoek moet gaan naar 80 miljard frank bezuinigingen en extra-inkomsten. Dat zegt SP.A-vice-premier en minister van begroting Johan Vande Lanotte in Het Laatste Nieuws .
Vande Lanotte wijst erop dat door de slabakkende Belgische economie er in oktober 16 miljard frank (396 miljoen euro) te weinig in de schatkist terechtkwam. Op jaarbasis vallen de inkomsten 60 tot 80 miljard frank (1,49 tot 1,98 miljard euro) lager uit dan verwacht. ,,De regering zal daarom hard moeten ingrijpen en niet alleen met besparingen op de uitgaven, ook met nieuwe inkomsten'', waarschuwt de Vlaamse socialist. Volgens hem zijn nieuwe belastingen wellicht onvermijdelijk vermits de ontsporing zich aan de inkomstenzijde situeert.

De begrotingsminister wil evenwel niet raken aan de prioriteiten van de regering, zoals de verlaging van de personenbelasting, de verbetering van de sociale uitkeringen en de verhoging van het budget van ontwikkelingssamenwerking. Gisteren hadden de groenen nog aangedrongen op een uitstel van belastingverlaging, maar dat stuitte op een njet van VLD-voorzitter De Gucht.

Of de nieuwe belastingen moeten bestaan uit een energietaks, hogere accijnzen of BTW laat Johan Vande Lanotte in het midden. Maar voor hem kan er niet gewacht worden tot de klassieke begrotingscontrole in de lente. Voor hem moet er al meteen na het Belgisch voorzitterschap, na nieuwjaar dus, ingegrepen worden. Hij is evenwel niet zeker dat de regering zo'n hersteloperatie aankan.