ANTWERPEN - In een pleidooi van nog eens anderhalf uur heeft advocaat Hans Rieder vanmiddag verder alle elementen in het strafdossier in de zaak Van Noppen met de grond gelijk gemaakt die in de richting van Alex Vercauteren wijzen. Rond 15.30 uur werden de pleidooien afgesloten. De openbare aanklagers zeiden dat het voor hen onmogelijk was om morgenochtend al op alle argumenten van de verdediging te antwoorden. Daarom schorste de voorzitter de debatten tot maandagmorgen negen uur. Dat betekent dat het proces nog tot halfweg volgende week zal duren.
Hans Rieder begon vanmorgen een striemend pleidooi. Hij viel onmiddellijk het parlement, het Antwerpse hof van beroep en het Hof van Cassatie aan, omwille van de wet-Vercauteren die zijn rechten van de verdediging flagrant schonden en die die instanties gestemd en verdedigd hebben. ,,We gingen schaken, maar zij maakten er een partijtje kickboxen van!'', sneerde Rieder.

Het Arbitragehof schrapte dat onderdeel van de wet. ,,We moeten Alex Vercauteren dankbaar zijn dat hij de inspanning heeft willen leveren om die wet te laten vernietigen''. Want, redeneert Rieder, de wet moet de burger beschermen en dat principe kwam met de wet-Vercauteren op de helling te staan, voor elke burger. ,,Er was geen enkel democratisch land in de wereld waar zo'n wetgeving bestond''.

Vervolgens maakte Rieder een analyse van de akte van beschuldiging van het openbaar ministerie. Die start volgens hem met een aantal hypothesen die geen steek houden. Van bij de start ging de onderzoeksrechter, zonder aanwijzing, ervan uit dat de vleessector achter de moord zat. De andere aanwijzingen werden daar bovenop geplaatst: het motief van de moord moest in het slachthuis LAR gezocht worden, meer bepaald bij de strenge controles van Karel Van Noppen op 8 en 9 februari '94.

Intussen heeft het openbaar ministerie volgens Rieder nagelaten om het eigen speurwerk van dokter Van Noppen in de hormonensector te onderzoeken. In tegenstelling tot wat de aanklagers beweren, hadden Germain Daenen en Alex Vercauteren geen uitgebreide commerciële relaties in de periode voor de moord. Ze zijn te herleiden tot twee facturen tussen beiden, één in '94 en één in '96. De vrachtwagens van Daenen kunnen ook niet op het erf van Vercauteren gestaan hebben, want Daenen had in de periode voor de moord helemaal geen vrachtwagens meer. Het was niet Vercauteren die vaak met gespoten dieren naar het slachthuis LAR in Rekkem ging, want hij ging altijd naar het slachthuis van Ronse. Het is niet Vercauteren die talrijke zware veroordelingen opliep voor hormonengebruik, maar wel onder anderen Lernout, vaste klant van het LAR.

De gebeurtenissen op 8 en 9 februari 1995 in het slachthuis LAR in Rekkem werden door het openbaar ministerie ten onrechte aangewend om een motief voor de moord op Van Noppen in elkaar te steken, zo pleitte Hans Rieder vanmiddag voor het Antwerpse assisenhof.

In 2000 heeft een rijkswachter (Reginald Herpoel nvdr) het motief, volgens Rieder, ,,gebricoleerd'' door zomaar te stellen dat Alex Vercauteren met zijn, vermoedelijk met hormonen behandelde, beesten ,,op de dool'' was toen Karel Van Noppen in het LAR aan het keuren was op 8 en 9 februari 1995. Ook de vaststellingen van diezelfde rijkswachter in verband met de dieren die Vercauteren in het Franse slachthuis van Haezebrouck liet slachten, zijn volgens Rieder bijzonder onvolledig en gekleurd.

,,Zolang ik advocaat ben zal ik blijven strijden tegen zo'n ratten die ervoor zorgen dat onschuldige mensen in de gevangenis belanden. Een platte bedrieger is dat'', fulmineerde Rieder tegen de vaststeller in het onderzoek. Hij verdenkt er de ex-rijkswachter, nu politieagent, van zijn bewering niet in de geringste mate te kunnen staven en wijst erop dat hij een collega ten onrechte ervan heeft beschuldigd anabolica te gebruiken en te dealen.

Nog steeds volgens Rieder heeft men de overste van Van Noppen bij het IVK, Marc Ermens, in de mond gelegd dat Van Noppen al in oktober 1994 had gevraagd om in West-Vlaanderen te mogen keuren. Later bleek dat Van Noppen pas eind november 1994 aan zijn oversten een brief geschreven had, waarin zelfs over West-Vlaanderen nog geen sprake was. Ermens is volgens Rieder echter wel te goeder trouw, in tegenstelling tot de rijkswachter.

De avond van de moord op Van Noppen zat Vercauteren thuis met een vriendin te keuvelen over haar relatie met zijn beste vriend. Ook Vercauteren was compleet te goeder trouw toen hij bij zijn eerste ondervraging 's anderendaags in de vroege ochtend dat eenvoudige alibi niet vermeldde. Mocht hij er bij de moord op Van Noppen voor iets tussen hebben gezeten, zou hij dat onmiddellijk wel gezegd en onderstreept hebben, vond Rieder.

Nog steeds volgens de Gentse advocaat kon het openbaar ministerie het, onder meer omwille van de Witte Beweging in de nasleep van de Dutroux-periode, niet maken om enkel met de directe betrokkenen, Albert Barrez en Carl De Schutter, naar assisen te trekken. ,,Maar ja, de witte vlagskes en ballonnen waren bovengehaald en de vervolgingen moesten volgen'', schertste Rieder. Met zijn sappig Gents accent besloot hij in een afgeladen volle Antwerpse assisenzaal dat de aanklacht tegen zijn cliënt ,,een in elkaar gebricoleerd affairke is dat niemand kan geloven.''

Vooral de verhalen die Carl De Schutter vertelde over zijn vermeende bijeenkomsten met Vercauteren op de Grote Markt van Sint-Niklaas, vinden in de ogen van Rieder geen genade. Zo zei De Schutter ooit dat hij het vreemd vond dat een man uit de vleessector een auto met stoffen binnenbekleding heeft, terwijl volgens Rieder uitgemaakt is dat Vercauteren lederen zetels in zijn auto had.

Het onderzoek gaat er ook zomaar van uit dat Vercauteren na zijn reis in Zuid-Afrika fel gebruind was, wat De Schutter in Sint-Niklaas ook was opgevallen. Volgens Rieder heeft Vercauteren in Zuid-Afrika niets anders gedaan dan slachthuizen bezocht en foto's getrokken van struisvogels, "dode, levende, kleintjes, grote, zijn album staat er vol van", grapte Rieder. "Maar nergens ligt hij in de zon. Hij staat een Spa'tje te drinken onder een afdak. Hij ziet er zo wit uit als een opengesneden raap." De voorzitter had de verdediging van Vercauteren verboden om die foto's te elfder ure nog bij het strafdossier te voegen. De jury krijgt ze dus niet te zien.

Tenslotte herhaalde Rieder dat er in het dossier een twintigtal aanwijzingen van de schuld zijn van Theo Goossens. "Maar waarom kon Goossens hier niet in de beschuldigdenbox zitten? Omdat het dossier tegen hem volledig nietig is.

Rieder besloot: "Ik ga niet achteruit als het erop aan komt om het leven van een man te verdedigen, om de waarheid aan het licht te brengen", zei hij. Volgens Rieder is het feit dat het proces voor een volksjury plaatsvindt, een geluk voor zijn cliënt, omdat zij onafhankelijk kunnen oordelen over een dossier met een "politiek tintje". Met dat laatste bedoelde hij het feit dat er in verband met de nietigheid van de stukken gauw nog een speciale wet gestemd werd.