GENT -- In Gent heeft ABVV-voorzitster Mia De Vits de deelnemers van een vrouwentrefdag, georganiseerd door de socialistische vakbond, opgeroepen om zich kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen volgend jaar. ,,Ongeveer 30 procent van onze afgevaardigden in de ondernemingsraad zijn vrouwen, en dat is te weinig'', zei De Vits.

ABVV streeft naar een pariteit tussen mannen en vrouwen, maar beseft dat er nog een lange weg af te leggen is. ,,In 54 procent van de bedrijven hebben we uitsluitend mannelijke lijsten'', zucht De Vits.

Een dertigtal toehoorders stonden zaterdagnamiddag op de Vrijdagmarkt in Gent naar haar korte speech te luisteren. Het was de afsluiter van een ABVV vrouwenontmoetingsdag die 's morgens om 9 uur was begonnen en waar de vrouwen tijdens workshops hun mannetje leerden staan in de vakbond: ,,omgaan met negatie tijdens de vergaderingen'' of ,,omgaan met neerbuigend gedrag'' waren twee zo'n workshops.

In januari volgend jaar wil de vakbond een enquête laten rondgaan bij mannelijke en vrouwelijke werknemers, met ondermeer vragen over combinatie arbeid en gezin. Hieruit zullen een aantal actiepunten voortvloeien, zei De Vits, die de ABVV-vakbonden na de sociale verkiezingen zullen verdedigen.