Vanmorgen kwam de commissie Media van het Vlaams Parlement in spoedzitting bijeen. CD&V'er Eric van Rompuy vond de beslissing over de benoeming van de VRT-top strijdig met het minidecreet van '96.
,,Geknoei'' noemde Van Rompuy de benoeming. ,,In de notulen staat iets dat onwettig is.'' Zijn CD&V-collega Carl Decaluwe dreigde ermee naar de Raad van State te stappen indien het decreet niet correct zou toegepast worden.

Van Mechelen antwoordde dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juli '02 zonneklaar was: Tony Mary als gedelegeerd bestuurder, Christina Von Wackerbarth als adjunct-gedelegeerd bestuurder bijzonder belast met de kwaliteitsbewaking van de programmatie. Of dat in overeenstemming is met het mini-decreet, wordt onderzocht. Van Mechelen is daar door de regering mee belast. Indien dat nodig is, komt er een nieuw decreet. Andere mogelijkheden zijn een statutenwijziging van de VRT of een delegatie van zijn bevoegdheden door Mary aan Von Wackerbarth. Dat werd op 16 juli al beslist, zei Van Mechelen.

Carl Decaluwé kondigde aan dat de CD&V een wijziging van het decreet niet zou goedkeuren. Het Vlaams Blok sloot zich bij de kritiek van de CD&V aan en betreurde bovendien het gebruik van de Engelse termen CEO en COO. Van Mechelen gaf aan dat daar uiteindelijk zal van afgezien worden. Von Wackerbarth wordt waarschijnlijk ,,directeur operationele zaken''.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in