BRUSSEL - De Senaat heeft vanmorgen tijdens een korte zitting de programmawet goedgekeurd met 36 stemmen van de meerderheid tegen 15 van de oppositie en twee onthoudingen. Er waren in totaal 53 senatoren aanwezig. Agalev-fractieleider Frans Lozie onthield zich uit protest tegen de praktijken van de programmawet.
De Senaat moest zijn kerstvakantie onderbreken om de programmawet, die naast budgettaire maatregelen ook bepalingen inzake de politiehervorming bevat, nog voor 1 januari te stemmen. De oppositie had vorige week vrijdag het advies van de Raad van State gevraagd over een dertigtal amendementen. Die adviezen kwamen gisteravond binnen. Ze gaven geen aanleiding tot een diepgaand debat.

De programmawet geeft vorm aan het beleid waarvoor de meerderheid in de begroting het geld heeft vastgelegd. Ministers steken in zo'n programmawet steevast maatregelen die ze snel willen gerealiseerd zien en daarom inderhaast door het parlement sluizen.

Kritiek op het systeem

Vandenberghe had zware kritiek op het systeem van programmawetten, die telkens bij de volgende programmawet "gerepareerd" moeten worden. De oppositie heeft de procedure van het advies van de Raad van State gebruikt als een hefboom voor politieke problemen. Over de politiehervorming en Biac blijven er veel onduidelijkheden.

Frans Lozie sloot zich bij de kritiek aan over de programmawet. Hij onthield zich uit protest over de manier waarop de programmawet door de Senaat gejaagd werd. Senaatsvoorzitter Armand De Decker hoopte dat de regering lessen zou trekken over wat gebeurd was.