BRUSSEL - De Raad van State heeft de derde asielaanvraag van Bonitha Uwera Kankera afgewezen. Het arrest werd haar deze morgen betekend. Bonitha zit vast in het gesloten opvangcentrum van Brugge.
De derde aanvraag van de asielzoekster was gebaseerd op een getuigenis van een Belgische pater die het meisje in het Congolese Goma heeft gekend. Dat vormt volgens de Raad van State echter geen nieuw element.

Met deze afwijzing is het quasi onmogelijk geworden om Bonitha in België nog als vluchtelinge erkend te krijgen, zegt haar advocaat, meester Denys. Zijn hoop is gevestigd op de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent volgende week. Die moet oordelen over een beroep tegen haar opsluiting. Indien ze dan vrijgelaten wordt, kan haar tante, die hier verblijft en de Belgische nationaliteit heeft, een adoptieprocedure opstarten. Die procedure zou mogelijk zijn indien de KI oordeelt dat het meisje minderjarig is, maar ook als de KI denkt dat ze meerderjarig is, aldus meester Denys.

De raadkamer van Brugge liet Bonitha eerder vrij. Het parket tekende daar beroep tegen aan, waardoor het meisje in het gesloten opvangcentrum moest blijven. Omdat de raadkamer de vrijlating beval, zal Bonitha, in afwachting van de behandeling van haar beroep door de KI, niet uitgewezen worden. ,,Daar bestaat geen wetgeving over, maar het is een vorm van respect voor het oordeel van de eerste rechter'', zegt advocaat Denys.