BRUSSEL - Uit een onderzoek van de verbruikersorganisatie Test-Aankoop blijkt dat slechts drie op de tien onderzochte winkelcentra voldoende brandveilig zijn. De organisatie vraagt een strengere reglementering en meer controles van de brandweerdiensten.
Test-Aankoop ging langs bij de tien belangrijkste winkelcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en onderzocht er de maatregelen voor brandpreventie en de evacuatiewegen. De onderzoekers hanteerden internationale criteria, waarvan sommige strenger zijn dan de Belgische wetgeving.

Bij het onderzoek kwamen een aantal lacunes aan het licht. Sommige plaatsen hadden bijvoorbeeld geen rookdetectoren, brandblussers waren soms moeilijk te vinden en enkele voorraadruimtes waren onvoldoende gescheiden van de winkel. Andere pijnpunten waren een gebrek aan brandwerende deuren of te lage zolderingen.

Ook wat evacuatie betreft deden de anonieme inspecteurs ,,enkele onrustwekkende vaststellingen'': obstakels voor nooduitgangen, bordjes die tegenstrijdige vluchtroutes aangeven, een te smalle doorgang bij de kassa's en geen verbod om de lift te gebruiken in geval van brand. Door de band genomen, blijkt dat een snelle en vlotte evacuatie niet altijd gegarandeerd is.

Zeven centra kregen dus een negatieve tot middelmatige eindbeoordeling. De vastgestelde mankementen hebben zowel te maken met het inefficiënt gebruik van de aanwezige ruimte als slecht beheer van het winkelcentrum.

Te complexe normen, te weinig controle

De normen in België zijn te complex en er is geen regelmatige en systematische controle van de winkelcentra. Indien een winkelcentrum bijvoorbeeld gedurende 15 jaar geen verbouwingen ondergaat, zal het tijdens heel die periode geen enkele controle krijgen, tenzij de burgemeester of de uitbater er zelf om vraagt.

De reglementering moet dus strenger worden en de brandweerdiensten moeten over de nodige middelen beschikken om regelmatig controles te kunnen uitvoeren, vindt de verbruikersorganisatie.