SAINT LOUIS -- Hoewel steeds meer Amerikaanse soldaten in Irak omkomen, is een terugtrekking geen optie voor de Amerikaanse president George W. Bush. Dat heeft de president verklaard tegenover een publiek van oud-strijders in Saint-Louis (Missouri).
Volgens Bush hebben ,,troepen die loyaal zijn aan Saddam Hoessein en terroristen die in Irak actief zijn'' de oorlog verklaard aan de gehele beschaafde wereld, ,,en de beschaafde wereld zal zich niet laten intimideren''.

,,Terugtrekking zal alleen maar tot nog gewaagdere aanvallen leiden'', meent de Amerikaanse president. ,,Er zal geen sprake zijn van terugtrekking''.

Bush riep op tot geduld, ook nu het aantal Amerikaanse doden sinds 1 mei, de datum waarop Bush het einde van de grote gevechten in Irak verkondigde, al groter is dan het aantal gesneuvelden in de periode van maart en april, tijdens het offensief tegen het regime van Saddam Hoessein.