BRUSSEL - De Kamer heeft vandaag bij het begin van het plenair debat ingestemd met de dringende behandeling van het wetsvoorstel dat een fonds opricht waarin 3,082 miljard frank wordt gestopt voor het Brussels gewest. Dat geld was eerder al voorzien. Het gaat om een voorstel van de hand van de fractieleiders van de meerderheid, die op die manier de PSC een eind willen tegemoet komen in ruil voor steun aan het Lambermontakkoord.
Tussen de voor- en namiddagzitting van de plenaire vergadering (om 12.30 uur) komt de commissie grondwetsherziening samen om zich te buigen over het wetsvoorstel.

De tekst van de meerderheid -- waarvoor het kernkabinet vanmorgen het licht op groen zette -- neemt voor een deel een voorstel over van PSC-fractieleider Jean-Pol Poncelet. Naast de 3,082 miljard voorzag hij ook nog eens jaarlijks 500 miljoen frank tot 2010. Op die laatste eis ging de meerderheid niet in.

Wellicht is dit voorstel niet genoeg om de PSC over de streep te trekken. De Franstalige christen-democraten vragen ook nog een toegeving rond de situatie van de Franstaligen in de Vlaamse rand.