BRUSSEL - Het kernkabinet heeft vanochtend ingestemd met de oprichting van een Fonds voor het beheren van geld voor het Brussels gewest. In verband met het Verdrag ter bescherming van de minderheden geraakten de topministers het nog niet eens, zo klonk het na afloop van de vergadering.
SP-minister van begroting Johan Vande Lanotte benadrukte nogmaals dat het niet om extra geld voor Brussel gaat. ,,Daar is nooit sprake van geweest''.

De 3 miljard frank die in het Fonds wordt gestopt is de financiering van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels gewest en de federale overheid dat voorzien was in het regeerakkoord. Oorspronkelijk was voorzien dat het gewest over een startsom zou kunnen beschikken, met daarbovenop telkens 500 miljoen per jaar. Voor de hele legislatuur zou Brussel over 3,082 miljard kunnen beschikken. Elk jaar zou het geld echter moeten bevestigd worden, was afgesproken, rekening houdend met wat het gewest al had uitgegeven.

Met de oprichting van het Fonds beschikt het Brussels gewest nu gegarandeerd over die 3 miljard frank. ,,Er is nu klaarheid over het Fonds'', zei Agalev-minister Aelvoet achteraf. ,,Over de rest is de discussie nog open'', voegde ze er aan toe.

Minderhedenverdrag

De goedkeuring van het minderhedenverdrag -- een andere eis van de PSC om de meerderheid tegemoet te komen -- wordt een moeilijke klus, gaf Ecolo-minister Isabelle Durant toe. De Franstalige meerderheidspartijen willen de PSC hier tegemoet komen. Maar de Vlamingen zijn er niet tuk op om de Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel als minderheid te beschouwen. ,,We zullen in de volgende uren zien hoe we eruit komen'', klonk het. De (derde) PSC-eis -- dat Franstaligen met klachten bij tweetalige kamers van de Raad van State zouden kunnen aankloppen -- lijkt alvast niet bespreekbaar.

PS-minister Laurette Onkelinx erkende dat het nog moeilijk wordt om de PSC over de streep te trekken.

PRL-vice-premier Louis Michel zei bij het buitengaan ,,dat de regering geen gestes moet doen, maar moet overtuigen''.