BRUSSEL - ,,De kritiek van Dewael was een slag in het gezicht van CGKR,'' zegt Johan Leman naar aanleiding van zijn ontslag. Leman onderstreept dat hij de kritiek van minister Dewael op het Centrum niet pikt. ,,Onder meer door de manier waarop minister Dewael met het centrum is omgegaan, kan ik onmogelijk nog zinvol als directeur functioneren,'' aldus Leman.
,,Als men wil dat het Centrum maatschappelijk een rol speelt, dan moet het gerespecteerd worden'', zo haalt Leman enkele uittreksels uit zijn ontslagbrief aan. ,,Dat moet blijken uit zijn structuur en uit de manier waarop de politieke overheid ermee omgaat''. Onder meer door de manier waarop minister Dewael met het centrum is omgegaan, ,,kan ik onmogelijk nog zinvol als directeur functioneren''.

Leman verwijst daarmee naar een verklaring van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op 6 augustus. De minister zei toen dat hij het CGKR niet zou aanstellen als bemiddelaar tussen de federale overheid en de hongerstakende Afghanen in Elsene. Dewael vond dat het CGKR niet langer een neutrale tussenpersoon kon zijn na de verklaringen van Henri Goldman, de coördinator van het Observatorium voor Migraties van het CGKR.

,,Terug uit vakantie heb ik met verbazing kennis genomen van hetgeen zich afgespeeld heeft tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding in de zaak van de Afghaanse hongerstakers (eerste twee weken van augustus)'', citeert Leman uit zijn ontslagbrief.

In de wet staat dat ,,het Centrum instaat voor de contacten met de 'nieuwe migranten', en dat het Centrum moet overleggen met de wereld van de ngo's'', schrijft Leman. Het centrum heeft dus volgens de wet de taak en de bevoegdheid om te bemiddelen, maar ,,de minister oordeelt blijkbaar dat dat niet kan omdat het Centrum niet neutraal is'', preciseert Leman in een telefonische reactie.

,,Als er probemen geweest waren over eventuele uitlatingen van wie dan ook in het Centrum, had ik toch minstens een signaal kunnen krijgen van de minister, vooraleer het Centrum een onnodige slag in het gezicht toegebracht kreeg'', schrijft Leman nog. ,,Er bestaat nog zoiets als een telefoon, maar ik heb geen enkel telefonisch contact gehad met de minister'', betreurt Leman maandagavond.

Een derde reden waarom Leman ontslag neemt is een Koninklijk Besluit, dat voorziet in een college voor het CGKR. De raad van bestuur ,,heeft de taken verdeeld over de coördinatoren en de bevoegdheden van de directeur sterk ingeperkt. Dit leidt tot voorspelbare toestanden, waarvoor ik reeds ruim een jaar geleden de verantwoordelijken gewaarschuwd heb'', schrijft Leman nog. ,,Onder de gegeven omstandigheden, kan ik onmogelijk nog zinvol als directeur functioneren''.