MOSKOU/BRUSSEL -- Rusland heeft vandaag het verbod op de invoer van vleesproducten afkomstig uit België opgeheven.
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Annemie Neyts reageert ,,tevreden'' op de beslissing, zo blijkt uit een persmededeling.
Het embargo blijft wel van kracht voor levende dieren. Ladingen vanuit België met varkensvlees, rundsvlees, pluimveevlees, bereide vlees- en melkproducten die geen thermische behandeling hebben ondergaan, worden wel onderworpen aan speciale voorwaarden, zo preciseert Buitenlandse Zaken.

België heeft het invoerverbod steeds aangevochten, omdat België totnogtoe gespaard is gebleven van mond- en klauwzeer, aldus de mededeling. Zo heeft Neyts bij een recent bezoek aan Moskou nog aangedrongen op een herziening van het invoerverbod.

De Russische markt is de tweede belangrijkste exportmarkt voor de Belgische vleessector. De totale uitvoer van dierlijke producten en derivaten vanuit België naar Rusland bedroeg in 2000 1,7 miljard frank.

De Russische veterinaire diensten hebben ook het importverbod op vleesproducten afkomstig uit Luxemburg en bepaalde regio's in Nederland en Ierland opgeheven. Het embargo blijft gelden voor de overige Nederlandse provincies en Ierse graafschappen en Frankrijk en Groot-Brittannië.

Rusland sloot op 26 maart 2001 de grenzen voor alle producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van melkproducten, vis en gevogelte.

Het embargo, dat betrekking had op de Europese Unie, de Oost-Europese landen en de Baltische staten, werd ingesteld voor een minimale termijn van eenentwintig dagen en is sindsdien beetje bij beetje versoepeld.