LEUVEN -- Bruno Tuybens is verkozen voor een tweede mandaat van twee jaar als voorzitter van Amnesty International Vlaanderen.

Naast zijn voorzitterschap heeft Tuybens een voltijdse dagtaak als beursmakelaar. De microbe voor de mensenrechten kreeg hem in het begin van de jaren tachtig te pakken toen hij rechten studeerde aan de Katholieke Universiteit van Brussel. Hij raakte vooral geboeid door de problema- tiek van de doodstraf in de Verenigde Staten, een praktijk die in die jaren volop hernam. Zelf speelde hij een eersterangsrol bij de afschaffing van de doodstraf in België in 1996.