BRUSSEL - FDF-voorzitter Olivier Maingain wil dat de regionalisering van de gemeente- en provinciewet en de gewaarborgde vertegenwoordiging van Vlamingen in Brussel, twee heikele punten in de Lambermontakkoorden van juni 2001, niet doorgaan. Daarvoor dient hij volgende week een verzoekschrift in bij het Arbitragehof. Dat schrijft de Franstalige krant Le Soir vandaag.
,,Tientallen burgers hebben zich tot onze juridische diensten gericht. Wij hebben besloten hen te helpen. Het verzoekschrift zal uiterlijk tegen 3 februari worden ingediend. De teksten zijn al klaar'', aldus Maingain in Le Soir.

Daniel Ducarme, voorzitter van de PRL-FDF-MCC-federatie, heeft, nadat hij van de beslissing van Maingain hoorde, de raad van de PRL-FDF-MCC-Federatie vanmiddag bijeengeroepen.

"De PSC-mandatarissen in de rand rond Brussel kunnen allen op mijn goedkeuring rekenen om een verzoekschrift in te dienen bij het Arbitragehof". Dat heeft Joëlle Milquet, voorzitster van de Franstalige christen-democraten, gezegd. Milquet meent net als FDF-voorzitter Olivier Maingain dat "de laatste institutionele akkoorden anti-constitutioneel zijn".

"Net als het FDF hebben we die akkoorden alleen aanvaard om de herfinanciering van de gemeenschappen te verkrijgen, iets wat de meerderheidspartijen op een absurde manier hebben verbonden met de institutionele hervormingen", aldus de PSC-voorzitster.

Milquet stelt overigens niet tevreden te zijn over de zaak van de rechten van de Franstaligen. Ze stelt vast "dat er geen politieke wil is om de kaderconventie van de Raad van Europa over de bescherming van de minderheden te laten ratificeren, in tegenstelling tot wat de regering beloofd heeft".

Volgens de PSC-voorzitster is het "niet de kleine vergadering van afgelopen zaterdag die iets zal veranderen". Vorig weekend was er in de Senaat een debat over de minderheden in België, op initiatief van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa en in aanwezigheid van minister van institutionele hervormingen Louis Michel.

Milquet zegt dat de PSC als zodanig geen verzoekschrift bij het Arbitaragehof zal indienen tegen de Lambertmontakkoorden, maar dat de mandatarissen van de partij uit de rand haar fiat hebben om dat wel te doen. "De dossiers zijn al samengesteld", aldus Milquet. De verzoekschriften moeten uiterlijk tegen 3 februari worden ingediend.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig