BRUSSEL - Een pijnlijke zaak voor Lionel Vandenberghe en een goede zaak voor de Ijzerbedevaart en de Vlaamse beweging. Zo reageert de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) op de keuze van Vandenberghe voor Spirit. ,,Mensen komen naar de N-VA voor het programma en niet voor een mandaat'', luidde het vanmorgen op het Barricadenplein.
Men zou verwachten dat Vandenberghe terecht zou komen bij een rechtlijnige Vlaamsgezinde partij, zegt de partij. Maar hij zoekt onderdak bij partijen die het Lambermontakkoord hebben gesteund, die de kieshervorming en de paritaire Senaat goedkeuren, die de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeuren en die de tweetaligheid van Brussel onderuit halen, aldus de N-VA.

De N-VA vindt het ontslag van Vandenberghe als voorzitter van het IJzerbedevaartcomité een goede zaak voor de Ijzerbedevaart. ,,Er kan een nieuw elan ontstaan en men kan werk maken van een verjongde, dynamische manifestatie die rechtlijnig Vlaams is'', aldus de partij.

Spirit-voorzitster Els Van Weert is verheugd dat Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, bij de federale verkiezingen kandidaat zal zijn voor Spirit. Over een concrete plaats is, aldus de voorzitster in een mededeling, nog niets beslist. Het kiescollege zal, volgens de interne procedure, een voorstel formuleren aan de leden van de algemene raad.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig