BRUSSEL - De samenstelling van het nieuwe directiecomité van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is klaar. Bevoegd minister Jef Tavernier (Agalev) heeft de benoeming van de vijf directeurs-generaal ter ondertekening aan de koning voorgelegd.
De benoemingen passen in de Copernicushervorming, waarbij de verschillende bestaande ministeries omgevormd worden tot overheidsdiensten die geleid worden door managers. Zij moeten eerst 'assessments' afleggen.

  • Eerder was Dirk Cuypers al aangesteld aan het hoofd van de FOD Volksgezondheid. Hij stelde, als voorzitter van het directiecomité, zijn ploeg samen.
  • Voor het Directoraat-Generaal (DG) ,,Organisatie van de Gezondheidsdiensten'' wordt Christiaan Decoster (53) verantwoordelijk. Decoster, een jurist, stond de voorbije jaren aan het hoofd van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Ten tijde van de dioxinecrisis was hij leidend ambtenaar van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK).
  • ,,Gezondheidszorgberoepen, de Medische Bewaking en het Welzijn op het Werk'' wordt het terrein van Herman Van Loon (53). Hij is arts en werkte achtereenvolgens als directeur van een ziekenhuis in Zaïre, als assistent bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde, als nationaal directeur van het Wit-Gele Kruis van België en adviseur op het kabinet Volksgezondheid. Hij doceert aan de KUL.
  • Johan Van Calster (55) krijgt het DG ,,Geneesmiddelen'' onder zijn hoede. Hij is apotheker en deed ervaring op bij de farmaceutische bedrijven Upjohn en Baxter. Momenteel is hij algemeen directeur van Biotest, een bedrijf dat actief is in diagnostiek, alsook bloed- en plasmaderivaten.
  • Aan het hoofd van het DG ,,Plantaardige en Dierlijke Productie; Distributie van Levensmiddelen'' komt Xavier De Cuyper (45). De Cuyper, landbouwingenieur, was onder verschillende landbouwministers (adjunct-)kabinetschef en tot voor kort waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Middenstand en Landbouw. Hij was na het onstlag van Luc Beernaert ook een tijdje interimbaas van het federale Voedselagentschap.
  • Het DG ,,Leefmilieu'' zal geleid worden door de 51-jarige Roland Moreau. Hij is handelsingenieur en werkte bij Unilever, Umicore, Sassoons Metals & Chemicals, Almetal holding en Watco. Op dit ogenblik is Moreau algemeen directeur bij Greenpeace België.