BRUSSEL - Alle Franstalige partijen kanten zich tegen het initiatief van de Arabisch-Europese Liga om via patrouilles de politie in Antwerpen te controleren. Dat blijkt zondag tijdens het RTBf-televisieprogramma Mise au point. AEL-kopstuk Aboe Jahjah herhaalde er dat zijn beweging van plan is met een lijst deel te nemen aan de federale verkiezingen van volgend jaar.
Net als eerder op de week in de bevoegde kamercommissie laakte minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, het AEL-initiatief. ,,Onaanvaardbaar, gevaarlijk en verderfelijk'', vindt hij.

De MR-minister gaf het bestaan toe van mistoestanden in sommige politiekorpsen, maar wees er tegelijk op dat het slechts om een beperkt aantal gevallen gaat en dat ertegen opgetreden wordt. Per jaar worden zes tot zeven klachten ingediend wegens racisme, aldus de minister.

Het is volgens Duquesne trouwens het gerecht dat moet oordelen of het initiatief van de AEL kan worden beschouwd als een activiteit van een privé-militie. Tot slot wees hij erop dat de AEL door de patrouilles schade toebrengt aan de Arabische gemeenschap.

Net zoals minister Duquesne maakten ook alle Franstalige partijen tijdens het programma hun afkeer duidelijk voor de patrouilles.