BRUSSEL - Binnen de meerderheid is eensgezindheid om niet overhaast te werk te gaan met het migrantenstemrecht. Het is best de discussie in 2003 of 2004 opnieuw te openen. Dat zei premier Guy Verhofstadt zondag in het VTM-middagnieuws. Hij vond ook dat de snelheidsbeperking tot 70 km per uur op de gewestwegen ernstig onderzocht moet worden.
Verhofstadt benadrukte dat het migrantenstemrecht geen punt uit de regeerverklaring is en dat het in het parlement besproken moet worden. Het is de commissie binnenlandse zaken van de Senaat die moet beslissen of er over het migrantenstemrecht gestemd zal worden. Maar tussen de meerderheidspartijen is er volgens de premier eensgezindheid om niet overhaast te werk te gaan.

Na de parlementsverkiezingen van 2003 kan de discussie voor de eerste minister opnieuw opgenomen worden. Daarbij moet de bevolking duidelijk gemaakt worden hoeveel mensen bij het migrantenstemrecht betrokken zijn, aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan de lokale verkiezingen. Maar Verhofstadt wil dat er bij die gelegenheid ook over de nationaliteitswetgeving gepraat wordt.

Guy Verhofstadt stelde voorts dat het voorstel om de snelheid op gewestwegen tot 70 kilometer per uur te beperken ernstig moet onderzocht worden. Volgens hem zijn er echter wegen waarop men 90 kilometer per uur zou moeten mogen rijden. De premier wees echter ook op het belang van het opdrijven van de controles, zoals de regering onlangs beslist heeft.