BRUSSEL - Vlaams minister voor landbouw Vera Dua (Agalev) is zondag voor de poorten van de VRT door ruim 400 boeren op boegeroep onthaald. De boeren nemen het niet dat de minister, aanwezig in het VRT-programma ,,De Zevende Dag'', een groot deel van Vlaanderen wil uitroepen tot kwetsbaar gebied waar minder mest mag worden verspreid.
Dua wil in Vlaanderen 365.000 ha kwetsbaar gebied afbakenen, waarin strengere bemestingsnormen gelden. Die maatregel is volgens Dua nodig om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen.

Volgens de boeren zal die maatregel de landbouw in Vlaanderen onleefbaar maken. Ze wilden zondag dan ook van zich laten horen tijdens de aanwezigheid van Dua in het programma ,,De Zevende Dag''. Voor de poorten van de VRT volgden zo'n 400 boeren het programma op een scherm. De verschijning en de uitlatingen van de minister konden meermaals op luid boegeroep rekenen.

De boeren, gewapend met spandoeken en slogans, eisten dat Dua na afloop van het programma met hen de discussie zou aangaan. ,,In plaats van voor het minste naar Europa te stappen zou ze beter eens met de landbouwers in het veld overleggen,'' aldus één van de manifestanten.

De uitleg van de minister in het programma als zou de uitbreiding van de kwetsbare gebieden haar opgelegd zijn door Europa werd door de boeren niet aanvaard.. ,,De minister trekt haar paraplu open,'' zei Boerenbond-voorzitter Noël Devisch. ,,Dua moet bewijzen dat ze niet alleen minister van Leefmilieu, maar ook van en voor Landbouw is,'' aldus Devisch.

Na afloop van het programma kwam Dua met de manifestanten debatteren. Vanop een vrachtwagen herhaalde ze hetgeen ze in ,,De Zevende Dag'' had verklaard, wat op weinig begrip van de boeren kon rekenen. Ze dreigen dan ook met hardere acties indien de minister haar plannen niet wijzigt.