WASHINGTON - De Amerikaanse president George Bush maakte gisteren bekend dat hij het Congres gaat vragen het budget voor defensie in 2003 op te voeren met 48 miljard dollar. Dat is de grootste verhoging in meer dan twee decennia. Bush kondigde de budgetverhoging aan op een conferentie van reserveofficieren. Hij beloofde meer geld voor manschappen, precisiewapens, raketafweersystemen en onbemande voertuigen en zei dat het leger terroristen ,,stuk voor stuk'' zou opjagen ,,waar ze zich ook denken te verstoppen''.
,,De instrumenten van de moderne oorlogsvoering zijn efficiënt maar duur. Om de oorlog tegen het terrorisme te winnen zijn ze essentieel'', sprak de president.

De rede licht een tip van de sluier op van de presidentiële ,,State of the Union'' voor het Amerikaanse Congres, een toespraak waarin hij in grote lijnen zijn politieke visie op de toekomst zal uiteenzetten.

,,Binnenlandse veiligheid'' werd als tweede prioriteit genoemd. De begroting zal de nodige fondsen bevatten om ,,sky marshals'' in te zetten, anonieme veiligheidsmensen die aan boord van vliegtuigen kapingen moeten voorkomen.

Ook komt er geld voor meer veiligheidspersoneel in luchthavens, 300 extra FBI-agenten voor onderzoek naar terroristische organisaties, extra vaartuigen voor de kustwacht en de aankoop van antibiotica tegen miltvuur. Tenslotte moeten publieke laboratoria over meer middelen kunnen beschikken en zullen brandweermannen en politieagenten meer geld krijgen omdat zij als eerste de klap van een terroristische aanslag opvangen.

Bush prees de eendracht waarmee Republikeinen en Democraten de oorlogsinspanning sinds 11 september hebben gedragen en riep op tot eenzelfde verstandhouding inzake het binnenlandse economische beleid. ,,Ook in de strijd tegen recessie moeten we ons verenigen'', zei de president, die het Congres opriep wetten te stemmen die meer jobs moeten creëren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig