JAKARTA - Vijf vermoedelijke leden van Al-Qaeda zijn vorig jaar uit Jemen naar Indonesië gereisd met de bedoeling de Amerikaanse ambassade in Jakarta op te blazen. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris gezegd.
Doordat de Indonesische autoriteiten niet snel genoeg overgingen tot handelen zouden de vijf erin geslaagd zijn het land uit te glippen. Ze wisten dat hun plannen ontdekt waren. Amerikaanse diplomaten vermoeden dat de Indonesische autoriteiten het vijftal bewust de kans gaf te ontsnappen, om een confrontatie te vermijden. Dit zou de ambivalente houding illustreren, die de regering en het leger aannemen tegenover buiten- en binnenlandse radicale moslims.


Indonesië weigert commentaar
De Indonesische minister van veiligheid Susilo Bambang Yudhoyono wilde gisteren niet op het verhaal reageren, maar zei wel dat potentiële terroristen in de gaten worden gehouden. Het hoofd van de politie, Da'i Bachtiar, zei niets over het complot te hebben gehoord.

In augustus leidde de aanwezigheid van de vermoedelijke terroristen tot een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse ambassade in Jakarta, aldus de functionaris. Diplomaten wilden destijds niet meer zeggen dan dat de ambassade werd bedreigd. Het vijftal zou hebben gewerkt vanuit het gebouw van een religieuze instelling in het oosten van Java. Uiteindelijk werd daar afluisterapparatuur geïnstalleerd en werd de plaatselijke politie eropaf gestuurd, maar die kondigde haar komst volgens de functionaris zo luidruchtig aan, dat de terroristen en hun plaatselijke handlangers genoeg tijd hadden om te ontkomen. Het vijftal was in het bezit van een tekening van de ambassade, die ,,paste in het patroon'' van de in 1998 gepleegde aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, aldus de functionaris.

Het verhaal geeft aan welke problemen de VS kunnen ondervinden als ze hun strijd tegen Al-Qaeda en aanverwante terreurgroepen willen uitbreiden naar Zuidoost-Azië, met name Indonesië. Aangenomen wordt dat de legertop nauwe banden onderhoudt met radicale moslims, meer in het bijzonder met de militie Laskar Jihad, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk wordt gehouden voor het geweld in de Molukken.

Volgens westerse inlichtingenbronnen is de organisatie in 2000 door generaals opgezet als instrument om de toenmalige president Abdurrahman Wahid aan het wankelen te brengen en pogingen om het leger na tientallen jaren van dictatuur weer onder burgerlijk gezag te brengen.

Een Indonesische generaal zei onlangs tegen het persbureau Associated Press dat Laskar Jihad was gefinancierd met door het leger verduisterd geld.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig