MOSKOU - Russische specialisten hebben een scenario uitgekozen om een einde te maken aan het voortbestaan van het ruimtestation Mir. Zij wachten nu op de toestemming van de regering. "Het voorlopig scenario voor het naar beneden brengen van de Mir kan in februari worden uitgevoerd en is klaar", zo zei adjunct-vluchtleider Viktor Blagov.
Volgens Blagov bestonden er vier scenario's. Een eerste bestond erin de Mir te de-assembleren en het in stukken in de atmosfeer te laten duiken. "Doch hoe meer delen er zijn, hoe meer brokstukken, zei Blagov.

Twee andere "fantastische" draaiboeken voorzagen in het neerhalen van de Mir met een raket of het 130 ton wegende complex gewoon in de ruimte te laten.

Vernietigen met een raket zou teveel brokstukken veroorzaken, die gevaarlijk kunnen zijn voor andere ruimtetuigen. Om de spacemeccano te houden is er "permanent aanzienlijk veel geld nodig".

Deskundigen willen nu de baan van de Mir dankzij twee Progress-cargo's tachtig kilometer laten zakken. Het complex zal dan in de dichte lagen van de dampkring terechtkomen en opbranden. Wat overblijft, stort neer in een welbepaald gebied van de Stille Oceaan.

"Alles gaat volgens de wetten van de fysica verlopen", aldus Blagov die eraan toevoegde dat de operatie enkele dagen gaat duren.

Volgens de Russische vice-premier Ilya Klebanov zal Mir eind februari in de oceaan storten.

Conform de internationale afspraken had het station al in de lente moeten opbranden in de atmosfeer. Doch door officieel geen overheidsgeld meer te steken in de spacemeccano en de uitbating naar de MirCorp door te schuiven, voelt het bewind in Moskou zich niet aan die afspraak gebonden.

De basismodule van de Mir werd in februari 1986 gelanceerd, de laatste module klonk zich pas in april 1996 vast. Het station wentelt momenteel voor de vierde keer in zijn bestaan onbemand rond onze planeet.