MUNCHEN - De groep astronomen die onlangs heeft bekendgemaakt vier onbekende manen rond Saturnus te hebben gevonden, heeft er twee nieuwe ontdekt. Een ander team stootte met onder meer een Europese telescoop op een nabij hemellichaam dat waarschijnlijk een bruine dwergster is.
Eind oktober maakte een team bekend vier nieuwe manen rond de reuzeplaneet Saturnus te hebben gevonden. Dezelfde groep astronomen heeft de reputatie van de gasgigant met de schitterende ringen, als manenrecordhouder, nog opgevijzeld. Met behulp van telescopen van de ESO (waaronder de VLT in Chili) hebben de vorsers nog eens twee satellieten van Saturnus ontdekt.

De ESO, waarvan Belgie stichtend lid is, wil voor het brede publiek voorlopig enkel kwijt dat het gaat om twee hemellichamen die een onregelmatige baan rond Saturnus draaien. Ze dragen, al of niet voorlopig, de welluidende namen S/2000 S 5 en S/2000 S 6.

De planeet bezit volgens de huidige stand der wetenschap aldus 24 manen.

Een ander internationaal team van sterrenkundigen ontdekte dankzij de ESO-telescoop van La Silla en de Keck1-kijker op Hawaii op ongeveer dertien lichtjaar van ons een ster met een kleine massa, een bruine dwergster. Het hemellichaam was vroeger reeds gezien, maar toen werd gedacht dat het ook om een ver verwijderde reuzenster kon gaan.

Spectroscopisch onderzoek vond geen lithium, zodat de groep rond Xavier Delfosse van het Observatorium van Grenoble eruit afleidde dat het hemellichaam zestig tot negentig keer de massa van Jupiter heeft.