STEENOKKERZEEL = Minister van Mobiliteit Bert Anciaux heeft gisteravond tijdens een bijwijlen woelig debat met inwoners in Steenokkerzeel beloofd te onderzoeken hoe hij de bijkomende hinder door zijn spreidingsplan kan verminderen.
Anciaux werd bij zijn aankomst op protest onthaald door ongeveer 100 actievoerders van het comité Zonezes en TAK

Het is voor het comité onaanvaardbaar dat de gemeente bovenop de bestaande hinder op maandag- en vrijdagnacht (via baan 02/20) alle vluchten over zich heen zal krijgen.

Ook in het weekend zal deze baan meer worden gebruikt. In de berekening van Anciaux krijgen de 2 zones waarin hij Steenokkerzeel heeft opgedeeld 30 procent van de totale hinder en dat is voor het comité teveel.

Anciaux wees erop dat zijn plan bedoeld om de hinder via spreiding voor iedereen relatief aanvaardbaar te maken. Hij gaf aan dat er nog verbeteringen mogelijk zijn aan het plan zonder concrete beloften te doen.