BRUSSEL - De huidige aandeelhouders van Lernout & Hauspie krijgen slechts anderhalf procent van de opbrengst van de begeleide uitverkoop van L&H. Hoe groot die opbrengst kan zijn, blijft een groot vraagteken. Het neergelegd herstelplan geeft daar geen antwoord op.
Het herstel- en betalingsplan van L&H staat nog in een erg prille fase. Het plan is zoals bekend tweeledig: ofwel een begeleide uitverkoop of een gedeeltelijke overdracht van de spraak- en taaltechnologie in een nieuw te vormen bedrijf dat gemakkelijkheidshalve Newco heet.

Het plan, waar de schuldeisers op 5 juni moeten over stemmen, is een eerste stap in de verschillende stappen die L&H moet nemen. Pas deze zomer wordt een gelijkaardig (maar concreter) plan neergelegd in de VS. Na de goedkeuring van dat plan, kan worden gestart met de uitvoering van wat de schuldeisers op 5 juni in Ieper eventueel goedkeuren. Voor Dictaphone en het vroegere Dragon komen er aparte plannen.

Dit betekent dat pas één jaar na het losbarsten van de crisis, werk gemaakt kan worden van de uitvoering van het herstelplan. Voor de huidige aandeelhouders van L&H, die in maart vorig jaar nog op een beurskapitalisatie zaten van ruim 400 miljard frank, blijft zo goed als niets over. In het plan staat dat ze 1,5 procent krijgen van de opbrengst van de verkoop (of van de nieuwe onderneming) terwijl het allesbehalve duidelijk is wat die verkoopopbrengst kan zijn.

,,Het momentum om iets te redden voor de aandeelhouders is voorbij. We praten nu over de redding van tewerkstelling'', zei een betrokkene.