LEUVEN -- Op initiatief van de stad Leuven loopt van 26 april tot en met 24 juni op een twintigtal locaties in de stad een project rond hedendaagse beeldende kunst met als titel ,,biënnale Leuven 2001''. Curator is Herman Labro van de Kunstbank die ervoor opteerde de hedendaagse individuele kunstenaar centraal te stellen, hetgeen resulteert in een grote diversiteit in het aanbod.

Zo is er werk te zien van de conceptuelen van Art & Language in het Stedelijk Museum. In de Predikherenkerk bevindt zich een 20-tal werken van schilder Fred Bervoets. De kapel van de Romaanse poort is gevuld met werk van beeldend kunstenaar, performer, dichter en denker James Lee Byars (1932-1997). Gastcurator Kees Van Gelder brengt in de stedelijke bibliotheek ,,haptisch kijkgenot'' met werk van een tiental kunstenaars. Present zijn voorts nog onder meer Panamarenko, John M.

Armleder en Voebe de Gruyter.


Kringloopcentrum
Opmerkelijk aan deze tentoonstelling is de medewerking van Leuvenaars bij de totstandkoming van enkele projecten. Zo werkte de Franse kunstenaar Franck Bragigand gedurende enkele maanden samen met langdurig werklozen van het Kringloopcentrum uit Kessel-lo aan de omvorming van allerhande recyclagemateriaal tot kunst. Dat resulteerde in 150-tal stukken die te zien zijn in Twee Bronnen en achteraf verkocht worden in het Kringloopcentrum.


Tweejaarlijks
Deze Leuvense tentoonstelling is de opvolger van Nature Morte? van curator Johan Pas in 1997 en Demarches in 1999 van Lut Pil. De keuze voor de naam ,,biënnale'' geeft aan dat Leuven van plan is er een tweejaarlijkse traditie van te maken.

  • ,,Biënnale Leuven 2001'' loopt van 26 april tot en met 24 juni en is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Van elke tentoonstelling werd een aparte catalogus samengesteld.
  • Rondleidingen zijn op vraag beschikbaar. De toegangsprijs varieert tussen 150 frank (Leuvenaars en -26-jarigen) tot 230 frank.

    U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig