BRUSSEL - Europees Commissaris Pascal Lamy bepleit de vorming van een Frans-Duitse confederatie met een gemeenschappelijk leger, gemeenschappelijke ambassades en een gemeenschappelijke zetel in de de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Lamy kan de Europese integratie op deze manier een nieuw fundament krijgen. ,,De Frans-Duitse samenwerking vormt volgens Lamy de smeltkroes waar een Europees strategisch project vorm kan krijgen''.
Lamy formuleerde dat strategisch plan gisteravond in het Goethe-instituut in Brussel, waar hij het samen met zijn Duitse collega Günter Verheugen over de Frans-Duitse motor in Europa had. Volgens Verheugen is de verstandhouding tussen beide landen de laatste tijd moeilijker geworden, maar de meningsverschillen mogen, zo stelde Verheugen, geen onoverkomelijk bezwaar vormen op de samenwerking. ,,Onder volwassen naties, aldus Verheugen, mag dat geen onoverkomelijk probleem vormen''.

Zowel Verheugen als Lamy vinden dat de Frans-Duitse samenwerking een absolute must voor verdere Europese integratie blijft. Lamy lanceerde vervolgens de idee van een confederatie, maar verduidelijkte dat deze ,,versterkte samenwerking'' geen exclusief project mag zijn, maar voor alle landen open moet staan. Op de vraag van Verheugen of de Duitse federale structuur geen hinderpaal voor zo'n confederatie vormt, antwoordde Lamy ontkennend.

Volgens Lamy is een goede Frans-Duitse verstandhouding des te noodzakelijker omdat Europa voor een moeilijke compromis staat. ,,We moeten een nieuwe mix tussen vrijheid (liberalisatie) en solidariteit vinden en -- gegeven de uitbreiding -- wordt dat een bijzonder delicate oefening''. ,,Ook om die reden, aldus Lamy, is het Frans-Duitse koppel opnieuw zeer aktueel. Dat koppel kan een vergelijk vinden dat later model voor heel Europa staat''.


Afwijzing Groot-Brittannië
Opmerkelijk was dat Verheugen de mogelijkheid dat het Frans-Duits koppel door een driehoeksrelatie -- met Groot-Brittannië dus -- wordt vervangen, afwees. ,,De veiligheid en stabiliteit van Europa hangt van de Frans-Duitse samenwerking af. Het gaat om een axioma en wie dat niet aanvaardt, begrijpt het wezen van de Europese Unie niet''. Daarmee werden Britse plannen over een Europees directoraat van de drie grote EU-landen naar de prullenmand verwezen.

Lamy verwees tenslotte nog naar de Franse verkiezingen. In voorzichtige maar niet mis te verstane bewoordingen liet hij uitschijnen dat het Europees denken van de Franse socialisten voorbijgestreefd is. ,,Sinds Maastricht, aldus Lamy die zelf tot de socialistische familie behoort, is de Europese doctrine blijven stilstaan. We zijn ondertussen meer dan 10 jaar verder en zowel de wereld als Europa zijn ondertussen grondig veranderd''.