TALLAHASSEE - De dagen van de stemmachines met ponskaarten in Florida zijn geteld, zo kondigde minister Katherine Harris aan. Ze stelde voor om voor de verkiezingen van 2002 optische scanners te huren. Harris wil verder een centrale kiezersregistratie invoeren waarin overleden kiezers automatisch worden verwijderd en dubbele registraties worden opgespoord.
In 2004 zou een systeem moeten worden ingevoerd waarbij kiezers niet meer in hun eigen kiesdistrict hoeven te stemmen, maar overal in Florida terecht kunnen. De kosten van de hervormingen zouden 200 miljoen dollar bedragen.

Onduidelijkheid over al of niet doorgedrukte ponskaarten en niet-geregistreerde kiezers zorgden er eind vorig jaar voor dat de uitslag van de presidentsverkiezingen niet meteen kon worden vastgesteld. Beslissingen van Harris over de hertellingen van stemmen pakten gunstig uit voor haar politieke bondgenoot George Bush, die uiteindelijk tot overwinnaar werd uitgeroepen.

In Harris' hervormingsvoorstel wordt de bevoegdheid om over conflicten over de verkiezingsuitslag te beslissen weggenomen bij de kiesdistricten en bij het staatsbestuur neergelegd. Daarmee komt Harris tegemoet aan de kritiek dat de politieke partijen te veel invloed zouden hebben op het verloop van de verkiezingen.