JAKARTA - De Indonesische president Abdurrahman Wahid is bereid op te stappen als het parlement meent dat hij de grondwet heeft geschonden. Dat heeft minister van Defensie Mahfud verklaard.
Wahid verkeert al maanden in een hevig conflict met de volksvertegenwoordiging. In januari gaf het parlement hem nog een officiële berisping wegens betrokkenheid bij corruptie. Mahfud blikte met zijn uitlating vooruit op het antwoord van de president op deze reprimande. De minister was mede belast met het schrijven van Wahids weerwoord. Mahfud onderstreepte dat het aftreden van het staatshoofd alleen volgens de regels van de grondwet zal gebeuren.

De grondwet schrijft voor dat het staatshoofd na een reprimande drie maanden de tijd heeft om te reageren. Vervolgens kan het parlement opnieuw over zijn functioneren oordelen. Een tweede reprimande is echter nu al in voorbereiding.

Als die wordt aangenomen, kan een afzettingsprocedure in gang worden gezet. Hiervoor is een speciale sessie van het Raadgevend Volkscongres MPR nodig. Dit bestaat uit de vijfhonderd parlementariërs plus tweehonderd notabelen uit de provincies.