BRUSSEL - Wie vervroegd met pensioen gaat of moet gaan, krijgt vanaf zijn zestigste zijn groepsverzekering of pensioenkapitaal toch uitbetaald. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke beslist. Een en ander staat vandaag in Het Belang van Limburg en de Gazet Van Antwerpen .
Op 26 januari keurde de ministerraad het wetsontwerp op de tweede pensioenpijler goed. Die gaat over de aanvullende pensioenen, in de praktijk vaak groepsverzekeringen per bedrijf of per sector. In het wetsontwerp stond echter dat wie met vervroegd pensioen gaat, moest wachten tot zijn 65-ste, de wettelijke pensioenleeftijd dus, om zijn pensioenkapitaal uitbetaald te krijgen.

Daarop kwam er kritiek. Niet alleen binnen de ministerraad, maar ook van de vakbonden, en met name van ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Die sprak van contractbreuk voor de bruggepensioneerden die de belofte kregen dat hun aanvullend pensioen zou uitbetaald worden. Cortebeeck nam ook het woord discriminatie in de mond. Werklozen die op 60 wettelijk met pensioen 'moeten' gaan, krijgen wel meteen hun groepsverzekering voor de jaren die ze gewerkt hebben.

Die discriminatie zal nu weggewerkt worden door de minister. Daardoor kan al wie vervroegd met pensioen gaat of moet gaan, vanaf zijn 60-ste de uitbetaling van zijn groepsverzekering of pensioenkapitaal vragen.