BRUSSEL -- De CVP-fractie in het Vlaams parlement is niet te spreken over de manier waarop minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) onderhandelt met de vakbonden over een nieuwe cao. ,,Dit overleg is een aaneenrijging geworden van provocaties en vernederingen ten aanzien van de vakbonden en de leerkrachten''. Dat schrijft Luc Martens vandaag in een mededeling.

Volgens Martens, CVP-woordvoerder voor onderwijs, mist het overleg elke consistentie. Hij hekelt het feit dat loonsverhoging afhankelijk wordt gemaakt van een ,,zeer betwistbare'' studie en dat de Vlaamse regering de belofte om leerkrachten 12.000 frank extra per jaar te geven onder de vorm van maaltijdcheques al heeft opgeborgen. ,,Bovendien wordt nu eens bevestigd dan weer ontkend dat er enige bereidheid is om de budgettaire ruimte voor de onderhandelingen te verbreden''.

De regeringsmededeling van Vanderpoorten zette ook bij de CVP kwaad bloed. ,,Zo geraakt het sociaal overleg in een escalatie van verbaal geweld en ontstaat een machtsontplooiing die afbreuk doet aan de sereniteit waar het onderwijs sowieso om vraagt'', meent Martens.

Eerder deed ook Agalev-fractieleider in het Vlaams parlement Ludo Sannen zijn beklag over de demarche van de onderwijsminister. Hij vindt de regeringsverklaring van Vanderpoorten aan de vooravond van een algemene staking strategisch fout.

De CVP laakt dan weer ,,de dubbele taal'' van de groenen. De partij stelt de woorden van Sannen tegenover de houding van Agalev in de commissie onderwijs.

Martens komt tot de conclusie dat onderwijs voor de Vlaamse regering geen prioriteit is en dat Vanderpoorten faalt bij de verdediging van de belangen van het onderwijs en de leerkrachten. ,,De CVP vraagt dat de minister de komende dagen alles in het werk stelt om de rust in het sociaal overleg te herstellen en dat zij een consistent voorstel doet om tegemoet te komen aan de eisen inzake werkdruk en verloning van de leerkrachten. De Vlaamse regering moet hiertoe de nodige budgettaire middelen vrijmaken'', besluit Luc Martens.