BRUSSEL - De Post oefent haar taak niet naar behoren uit. Dat blijkt uit een enquête van Test-Aankoop in 434 Belgische postkantoren, een op de drie. De Post scoort slecht wat betreft de openingsuren en toegankelijkheid voor personen met handicap. Ook de wachttijd aan de loketten kan korter. De Post doet het wel goed wat de algemene informatieverstrekking in de kantoren en de klantvriendelijkheid van de loketbedienden betreft.
De consument wil dat postkantoren op zaterdagmorgen, elke weekdag tot 17 uur én minstens één keer per week tot 19.00 uur open is. Dat blijkt uit eerder enquêtes. Maar 8 procent van de kantoren beantwoordt aan die eisen. 51 procent van de kantoren is wel open op zaterdag. 49 procent van de kantoren zijn alleen tijdens de kantooruren open.

Wachttijd te lang

De gemiddelde wachttijd aan het loket mag hooguit 4 minuten zijn. Zo staat het in het huidige beheerscontract van De Post. Toch stonden de onderzoekers van Test-Aankoop meestal 5 minuten of langer in de rij. In het postkantoor in Brussel Centrum duurde de wachttijd bij de steekproef zelfs 91 minuten.

Gehandicapten

Overheidsgebouwen zouden toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten. Maar in bijna de helft van de kantoren kan een rolstoelgebruiker onmogelijk of moeilijk naar binnen.

De affichering van de prijzen en het verspreiden van informatiebrochures, gebeurt doorgaans goed en de loketbedienden zijn vriendelijk. Maar het kan mis gaan wanneer die loketbedienden specifieke informatie over de producten en vooral over de klachtenprocedure moeten verschaffen.

Test Aankoop pleit voor een beter beheerscontract tussen De Post en de overheid.