BRUSSEL - De Senaat heeft vannacht tijdens haar laatste zitting van het parlementaire jaar een reeks wetsontwerpen goedgekeurd die nog voor het reces door het parlement moesten.
De zitting die gisterenmiddag om 15 uur was gestart, werd uiteindelijk pas om 02.15 uur beëindigd met de unanieme goedkeuring van de aanbevelingen over de rechten van het kind.

De wetsontwerpen over de verbetering van de werkgelegenheidsgraad en over de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, werden met ruime meerderheid goedgekeurd. Alleen de christendemocratische oppositie onthield zich.

Het wetsontwerp tot hervorming van de personenbelasting is aanvaard met 43 stemmen bij 18 onthoudingen van CVP, PSC en Vlaams Blok. Het wetsontwerp tot oprichting van het Zilverfonds werd aangenomen met eenzelfde stemming. Het ontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg kreeg eveneens een ruime meerderheid met onthoudingen van de christendemocraten en het Vlaams Blok.

Daarnaast werden nog een reeks aanbevelingen en verslagen van commissies goedgekeurd. Zo werd het verslag over de niet-mededeling van documenten aan de Rwandacommissie aanvaard met 48 stemmen tegen 5 van de PSC en 8 onthoudingen van de CVP.