BRUSSEL - De voltallige Kamer heeft afgelopen nacht, rond halfdrie, het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat niet-EU-burgers gemeentelijk stemrecht geeft. Dat gebeurde met 80 stemmen voor, 58 tegen en 3 onthoudingen. Zoals verwacht stemden alle Franstalige partijen - behalve het FN - voor. Ook het SP.A/Spirit-kartel drukte op de groene stemknop. CD&V, VLD, Vlaams Blok en N-VA stemden tegen. Drie CD&V'ers onthielden zich.
De voorstanders van het stemrecht schaarden zich achter een wetsvoorstel van de Franstalige liberalen dat na de goedkeuring in de Senaat een wetsontwerp werd. Het betekent dat niet-EU-burgers in 2006 voor het eerst kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen alleen vreemdelingen die minstens 5 jaar in ons land wonen gaan stemmen. Zij moeten zich bij de gemeente laten inschrijven en een verklaring ondertekenen dat ze de Belgische grondwet en wetten en de rechten van de mens respecteren. Doen ze dat, zijn ze verplicht te gaan stemmen. Ze hebben enkel passief stemrecht, wat wil zeggen dat ze zelf geen kandidaat mogen zijn.

Gefilibuster

De stemming kwam er in de loop van de nacht nadat een hele reeks Vlaams Blok-kamerleden het spreekgestoelte urenlang monopoliseerden. In totaal kwamen 12 Blokkers tussen. De VLD en de CD&V bezondigden zich niet aan gefilibuster.

Drie CD&V-kamerleden - Jo Vandeurzen, Nahima Lanjri en Greta D'Hondt - onthielden zich. Vandeurzen verklaarde dat het om een symbolische onthouding gaat die moet duidelijk maken dat de christen-democraten voor een open samenleving zijn met rechten en plichten.

Het Vlaams Blok-amendement dat het initiatief van Karel De Gucht overnam, werd verworpen. De VLD onthield zich daarbij.