JERUZALEM -- De Israelische premier Ariel Sharon heeft zich tijdens de ontmoeting vandaag met de Europese vredesmissie van zijn stugste kant laten zien. Op geen enkel punt deed hij ook maar de kleinste toegeving en na afloop van de ontmoeting, die meer dan anderhalf uur duurde, overheerste in het Europese kamp teleurstelling.
Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel stelde dat Sharon geen millimeter bewogen had. ,,Het is zijn goed recht'', aldus Michel, ,,maar ik begrijp hem niet''.

Voor de Europese vredesmissie was vanmiddag het uur van de waarheid aangebroken. Tijdens de lunch met Sharon zou blijken of de Israëlische premier enig gehoor gaf aan de Europese vraag om het vredesproces opnieuw op gang te trekken. Voor premier Guy Verhofstadt, Commissievoorzitter Romano Prodi, minister Michel en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie Javier Solana werd het eetmaal in het King David Hotel een afknapper. Voor de zoveelste keer herhaalde Sharon zijn onverzoenlijk refrein.


Rekwisitoor
Tijdens de afsluitende persconferentie deed hij dat nog eens dunnetjes over. Na enkele gemeenplaatsen over de wil van de Israëli's om met de Palestijnse buren in vrede te leven, volgde een keihard rekwisitoor tegen de Palestijnen en president Yasser Arafat. ,,Sinds een jaar'', aldus Sharon, ,,is Israël het slachtoffer van terroristische aanvallen en de oorzaak ligt bij Arafat. Hij speelt onder één hoedje met organisaties als Hezbollah en Hamas en laat de terroristen vrij spel''.


Waarschuwing
De Europese Unie kreeg zelfs de waarschuwing mee, de besteding van de economische hulp aan de Palestijnen nauwgezet te controleren. ,,Investeer vooral in mensen'', aldus Sharon, ,,want voor je het weet maken de Palestijnen wapens waarmee ze op de Israëli's schieten''. Voor de Israëlische regering is er bijgevolg geen sprake van, de blokkade van de Palestijnse territoriale gebieden op te heffen. Dat was een eerste nul op het Europees rekest.


Geweld
Er kwam een tweede. In overleg met de VS drong de Europese diplomatie erop aan dat het opnieuw opstarten van de vredesonderhandelingen niet langer afhankelijk zou zijn van zeven geweldloze dagen. De dag voordien stelde premier Verhofstadt dat het geweld sinds twaalf dagen aanzienlijk was verminderd en dat er bijgevolg geen reden meer was om van de onderhandelingstafel weg te blijven. Sharon veegde die bedenking met enkele cijfers van tafel. ,,De laatste zes dagen waren er'', aldus Sharon, ,,268 terroristische aanslagen en vielen er vijf doden. Dat kun je bezwaarlijk een geweldloze week noemen''.

De Israëlische eerste minister blijft dus een complete stopzetting van het geweld gedurende zeven dagen eisen en voegde er vervolgens aan toe dat die situatie tijdens een even lange periode geconsolideerd moet worden. Daarmee keek de Unie tegen een nieuw nul aan.


Europese politiek
Maar driemaal is scheepsrecht voor de Israelische leider. Sharon had het alleen over de economische bijdrage die de Europese Unie bij de oplossing van het conflict kan leveren. Over de politieke rol van de Unie: geen woord.

Daarmee trapte hij het Europese onderhandelaars op hun ziel, en premier Verhofstadt, die zich nochtans van zijn charmantste kan liet zien om de sfeer te ontspannen, vond het nodig om de puntjes op de i's te zetten. Hij benadrukte dat Europa ook in deze regio een politieke rol te spelen heeft. Wel onderstreepte de premier dat dit nu in goed overleg met de Amerikanen gebeurt.


Rechtszaak
De Belgische premier werd tijdens de persconferentie ook aan de tand gevoeld over de rechtszaak die in België tegen Sharon is gestart. De premier herhaalde dat de regering, wegens de scheiding der machten, in deze geen enkele verantwoordelijkheid heeft. Opmerkelijk was ook dat Sharon het vertikte zich van zijn partijgenoot Ehud Olmert, burgemeester van Jeruzalem, te distantiëren. Olmert haalde vandaag fors uit naar de Belgische regering die hij een schofterige bende noemde. Sharon maakte er zich met een grapje van af en verduidelijkte dat zulke commentaren zeker niet persoonlijk moeten opgevat worden.