LEUVEN - Het nationaal bestuur van het Davidsfonds heeft de 35-jarige Peter Peene uit Langemark verkozen tot nieuwe nationale voorzitter. Hij volgt Fernand Vanhemelryck op die in 1996 aantrad en geen kandidaat meer was voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Peene is in de 126-jarige geschiedenis van Vlaanderens grootste culturele organisatie de dertiende en tevens jongste nationale voorzitter. Omwille van zijn jeugdige leeftijd omschrijft het Davidsfonds de keuze van Peene als revolutionair.

Peter Peene studeerde klassieke filologie en is al sinds zijn 16e actief in het Davidsfonds. Op zijn 19e was hij voorzitter van het Davidsfonds Langemark. Vijf jaar terug werd hij lid van het nationaal bestuur en raad van beheer van het Davidsfonds. Beroepshalve was hij in het verleden onder meer regionaal medewerker en stafmedewerker van het Davidsfonds, animator van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Momenteel is hij huisman en werkt mee in de zelfstandige praktijk van zijn echtgenote. Hij is vader van 3 kinderen.

De nieuwe nationale voorzitter wil binnen het Davidsfonds prioritair werk maken van verjonging en vernieuwing. Luidens een mededeling van het Davidsfonds zet hij zich al jaren in voor een ruimere cultuurparticipatie en is hij tevens een overtuigd pleitbezorger van het middenveld. Over zijn Vlaamsgezindheid stelt Peene dat hij een spontane Vlaamse reflex heeft. ,,Ik ben Vlaamsgezind geworden in en door het Davidsfonds. Maar staatshervorming is niet mijn specialiteit''. Enkele dagen terug bakende het Davidsfonds taal en lezen, geschiedenis en kunst af als de prioritaire werkterreinen voor de toekomst.