ANTWERPEN - Het gesprek van de vakbonden van het Antwerpse douanepersoneel met minister Reynders van Financiën gisteravond heeft niets opgeleverd. De vakbonden zeggen bijzonder ontgoocheld te zijn. Zij plannen vandaag een gesprek met de leden-douaniers over nieuwe acties. Die waren eerder, met het oog op het gesprek met de minister, opgeschort.
,,De minister heeft ons tachtig man extra toegezegd. Op 1 april of 1 mei zou dat contingent beschikbaar zijn. En tegen eind dit jaar zou het kader van 1.200 personeelsleden weer aangevuld zijn. Dit betekent een aanvulling met 250 werknemers,'' berekende Guy Dirckx van de christelijke vakbond CCOD.

Toch zijn de vakbonden ontgoocheld over de resultaten. Want de minister houdt geen rekening met de groei van de Antwerpse haven die een uitbreiding van het kader rechtvaardigt. Kan niet, want noch Verhofstadt, noch Van den Bossche willen dat, heeft de minister ons gezegd. 28.000 ambtenaren bij Financiën is veel te veel.

Volgens Guy Dirckx gaan vergelijkingen met het buitenland niet op. Want hier wordt té weinig geïnvesteerd in technologie. Nederland heeft daarvoor 8 miljard per jaar ter beschikking, wij amper 2,5 miljard.

De vakbondsman wijst op de gevolgen: de administratie in de haven van Rotterdam verloopt compleet computergestuurd, terwijl in Antwerpen alles nog op papier moet worden ingevuld. Onbegrijpelijk, evalueert Dirckx, zeker als je weet dat de Europese Unie ons land controles oplegt die niet kunnen worden uitgevoerd.

Bovendien levert een degelijke administratie altijd geld op. Het feit dat dit nu niet kan, maakt ons land tot een draaischijf van smokkel en fiscale ontduiking.

De drie vakbonden van het douanepersoneel hebben afgesproken dat zij donderdag vergaderen met het technisch comité. Daar zal verslag worden uitgebracht en een nieuwe strategie worden afgesproken.

De syndicale organisaties willen ook een vergelijkende studie doorvoeren over het personeel van Financiën hier en bij de buren. ,,Want wij weigeren te geloven dat de 28.000 Belgische ambtenaren zoveel minder of slechter werken dan hun collega's in de buurlanden,'' zegt CC0D-vakbondsman Dirckx.