LONDEN - Het congres van de Iraakse oppositie, dat voor twee dagen samen is in Londen, heeft besloten de debatten over de samenstelling van de comités belast met het bestuur van het land na een mogelijke val van Saddam Hoessein verder te zetten.
Knelpunt is de verdeling van de ongeveer 45 zetels van de opvolgingscommissie en van de adviescommissie tussen de verschillende componenten van de Iraakse oppositie. Deze commissies moeten het bestuur verzekeren tijdens de overgangsperiode na Saddam Hoessein.