LONDEN - Het rapport van Irak over de chemische, nucleaire en biologische bewapeningprogramma's wordt door de Britse experts die het bestudeerd hebben als ,,heel teleurstellend'' bestempeld. Dat onthulde de Financial Times vandaag.
De krant citeert een anoniem Brits functionaris. Volgens hem bevat het 12.000 bladzijden tellende document dat Irak op 7 december aan de VN overhandigde talrijke hiaten. Het laat heel wat vragen onbeantwoord, die Londen drie maanden geleden in een dossier over het Iraakse arsenaal publiceerde.

Deze verklaringen kunnen volgens de krant betekenen dat zowel de posities in Londen als in Washington zich verstrengen en dat een oorlog tegen Irak meer en meer mogelijk lijkt.

Volgens de functionaris vinden de personen die het Iraakse wapenrapport bestudeerd hebben, dat het teleurstellend is. ,,Wij dachten dat hij (president Saddam Hoessein) in detail op de beschuldigingen in het Britse rapport zou ingaan. Maar die negeert hij grotendeels. Wij denken dat er heel wat zaken ontbreken over de chemische, biologische en nucleaire capaciteiten''.

Het Iraakse wapenrapport wordt nog altijd onderzocht maar uit de eerste analyses blijkt dat ,,het heel teleurstellend is, en dat hij (Saddam Hoessein) een belangrijke kans heeft gemist'' om een aanval te vermijden, aldus de Britse functionaris.

Irak gaf op 7 december een verklaring over haar nucleaire, chemische en biologische wapens aan de Verenigde Naties. Hierin beweert Irak dat het niet meer over verboden wapens bezit. Dat was opgelegd door resolutie 1441 van de VN-veiligheidsraad. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië van hun kant verzekeren over bewijzen te beschikken waaruit het tegendeel blijkt.

Alle vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië) hebben een exemplaar van het document ontvangen. Ze moeten hun evaluatie geven aan het hoofd van de VN-wapeninspecteurs.


Amerikaans-Britse vliegtuigen beschieten doelwitten in Irak
Amerikaanse en Britse vliegtuigen hebben zondag voor de tweede dag op rij militaire doelwitten bestookt in het zuiden van Irak.

De vliegtuigen van de Amerikaans-Britse coalitie vuurden raketten af op een mobiele radarinstallatie en een communicatiecentrum nabij de steden An-Nasiriyah, op 160 km ten zuid-oosten van Bagdad, en Basra. Volgens het Amerikaans commando werden de vliegtuigen beschoten en reageerden ze op vijandelijke acties en bedreigingen vanwege Irak.

Een Iraakse woordvoerder vertelde eerder dat ,,vijandelijke vliegtuigen'' bombardementen hadden uitgevoerd op ,,burgerlijke installaties'' in de provincies Zi Qar (375 km ten zuiden van Bagdad) en Wasset (170 km ten zuiden van Bagdad).