CARACAS - De voornaamste leiders van de algemene staking in Venezuela beschuldigen president Hugo Chavez ervan een dictator te zijn. Ze riepen op tot de voortzetting van de staking tot er aan hun eisen is voldaan. De stakers eisen het ontslag van het Venezolaanse staatshoofd en vervroegde verkiezingen.
Zowel de leider van de Confederatie van Venezolaanse arbeiders (CVT) als de voorzitter van de werkgeversorganisatie Fedecamaras noemden de president een dictator. Dat gebeurde naar aanleiding van Chavez' oproep aan het leger om de rechterlijke beslissingen tegen zijn decreten naast zich neer te leggen. De decreten zijn bedoeld om terug de controle te verkrijgen over de olie-industrie. Die ligt nagenoeg volledig lam door de algemene staking. Venezuela is de 5de olie-exporteur ter wereld.

,,U bent geen democraat, u bent een dictator (...), u bent de eerste verantwoordelijke voor het verbale en fysieke treffen tegen miljoenen inwoners van Venezuela'', verklaarde Carlos Fernandes van Fedecamaras.

,,Vandaag blijft het regime van Chavez zo doof en blind als in het verleden. Het enige dat u (president Chavez) wil is de confrontatie'', aldus Carlos Ortega van het CVT.

De algemene staking begon op 2 december. Doel van de staking is het ontslag van president Chavez.