BRUSSEL -- De oprichting van het alimentatiefonds wordt met een jaar uitgesteld, tot 1 september 2004. Dat beweert Servais Verherstraeten van de oppositiepartij CD&V in enkele Vlaamse media. Het uitstel is opgenomen in de programmawet van de nieuwe regering.
De oprichting van een zogenaamde Dienst voor Alimentatievorderingen werd goedgekeurd door de vorige regering. Het fonds moet dienen om ex-echtgenoten van wie de partner de alimentatieverplichtingen niet nakomt, te vergoeden. Het fonds zou op 1 september dit jaar van start gaan, maar de vakbonden waarschuwen al langer dat die datum onhaalbaar is. Nu zou de start met één jaar worden verdaagd.

De huidige voorschotregeling van het OCMW blijft dus nog een jaar van kracht. In die regeling hebben enkel de kinderen van gescheiden ouders recht op een vergoeding, en geldt er een inkomensbeperking van de ouder aan wie het kind is toevertrouwd. In de nieuwe regeling heeft ook de ex-partner zelf recht op een vergoeding, en wordt het voorschot opgetrokken tot 175 euro in plaats van 125 euro.

Volgens Verherstraeten werd het uitstel ingegeven door besparingsdrift bij de nieuwe regering. De bestaande regeling -die veel beperkter is- kostte vorig jaar immers meer dan 7,44 miljoen euro, berekende het Kamerlid. ,,Het gaat bovendien vaak om moeilijke, veelal oninbare dossiers''.