BAGDAD/NEW YORK - Irak nodigt de chefs van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix en Mohammed ElBaradei, uit om zo snel mogelijk naar Bagdad te komen. De Iraakse overheid wil met de inspecteurs praten over de ontwapening van Irak.
De uitnodiging bestaat uit een brief gericht aan Blix en ElBaradei door de presidentiële adviseur Amer Al-Saadi, hun belangrijkste gesprekspartner in Irak. Dat meldt de woordvoerder van het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Al-Saadi bestaat het doel van een bezoek van Blix en ElBaradei erin de middelen te onderzoeken om de samenwerking tussen Irak en de VN-wapeninspecteurs te versnellen. Ook vragen die Blix en ElBaradei nog hebben inzake de ontwapening van Irak kunnen aan de orde komen.

Hans Blix heeft laten weten dat de inspecteurs de uitnodiging ,,ernstig zullen bestuderen''.

Nieuw Iraaks rapport

Hans Blix, de chef van de VN-wapeninspecteurs, had vrijdag van Irak een al 25 pagina's tellende rapport gekregen over chemische en biologische wapens, meer in het bijzonder over zenuwgas en miltvuursporen. VN-experten bestuderen het rapport, maar wanneer hun onderzoek afgerond zal zijn, is niet bekend. Het rapport is half in het Arabisch geschreven en moet nog vertaald worden.
In december stelde Bagdad in een 12.000 pagina's dik rapport dat het 3,8 ton VX gas en 800 liter miltvuurbacteriën heeft vernietigd, maar het kon daarvan totnogtoe geen bewijzen leveren. Daarom had Hans Blix om meer gedetailleerde informatie gevraagd.

Blix is zelf klaar met een rapport waarin de zaken staan die nog moeten afgehandeld worden voor de ontwapening van Irak. Dinsdag wil hij dat rapport aan de Veiligheidsraad voorleggen.

Irak bezorgde de VN-wapeninspecteurs ook nieuwe lijst met de namen 183 wetenschappers die hebben gewerkt aan chemische wapens. Dat heeft de VN zaterdag in Bagdad gemeld.

Inspecteurs klaar voor evacuatie

De VN-wapeninspecteurs zijn voorbereid op een onmiddellijke evacuatie in geval van oorlog. De Amerikaanse president George Bush zei onlangs dat hij de VN minstens 48 uur op voorhand op de hoogte zou brengen zodat alle VN-personeel Irak kan verlaten voor hij zijn militaire campagne zou starten.