BRUSSEL -- Jos Geysels, politieke secretaris van Agalev, vindt het referendum over verkeersveiligheid in Peer geen slecht idee en zou een nationaal referendum over een verlaging van de snelheid niet ongenegen zijn. Zo verklaarde hij zondag in het VTM-middagjournaal.

Volgens Geysels komt een verlaging van de snelheid, ook op autowegen, niet enkel de veiligheid ten goede, maar ook het milieu, vermits sportief rijden vervuilend is.

De Agalev-voorman verklaarde voorts dat hij het idee van Koen Dassen, kabinetschef van binnenlandse zaken, om burgers in te zetten voor het bemannen van de camera's voor snelheidscontroles, wel wil bespreken, maar dat het er eerst op aankomt de reeds genomen beslissingen uit te voeren.

Jos Geysels verzette zich voorts tegen het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht om een amnestie voor bouwmisdrijven in te voeren om zo met een blanke lei te kunnen beginnen. De Agalev'er verzette zich tegen een algemene amnestie omdat voor hem illegaliteit niet beloond mag worden. De problematiek van de zonevreemde bedrijven vormt voor Geysels een belangrijke uitdaging. Zonevreemde bedrijven bevinden zich immers meestal in woonzones en tasten de leefbaarheid van die zones aan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig